Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

KEOP 4.2.0 (B)

Leírás „A helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” elnevezésű konstrukció általános célja a kisebb környezeti terheléssel járó megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztése, a megújuló energiaforrások hőtermelésben játszott szerepének, valamint az összenergia felhasználásban lévő arányának a növelése. 
Típus vissza nem térítendő
Eljárás típusa egyfordulós
Keretösszeg (2011-13) 7 milliárd forint
Támogatás összege 1 millió - 1 milliárd
Támogatás mértéke 30-100%
Előleg van
Támogatható tevékenységek Napenergia hasznosítása
Biomassza-felhasználás
Szilárd és/vagy folyékony alapanyagból biogáz, depóniagáz előállítás és hőigény kielégítésre történő hasznosítási rendszer kialakítása és bővítése
Geotermikus energia hasznosítása 
Hőszivattyús rendszerek telepítése
Hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrás felhasználásával. 
Szélenergia hasznosítása
Megújuló energiaforrások kombinálása
Megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségi távfűtő rendszerek kialakítása, megújuló energiaforrásra való részleges vagy teljes átállítása
Pályázhatnak Vállakozás
Költségvetési szerv
Nonprofit szervezet
Egyéb gazdasági szervezet
Valamint:
- Közoktatási feladatok ellátásában közreműködő intézmények: A 20/1997 II.13 Korm. rendelet alapján közoktatási intézménytörzs, amely OM azonosítóval  rendelkezik
- A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. Törvény 1. számú mellékletében felsorolt felsőoktatási intézmények
Amennyiben a pályázó önkormányzati társulás, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény szerint létrejött többcélú kistérségi társulásként, vagy a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16.§-ában, illetve a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 10. §. (1) bek.-ben, illetve 10/A.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jogi személyiséggel rendelkezik a pályázatot a társulás nyújtja be
Jelen konstrukció keretében konzorciumok nem pályázhatnak.

Ajánlatot kérek