Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva
KEOP-2012-5.5.0/BA KEOP-2012-5.5.0 konstrukció 2012-13-as teljes kerete:

30 milliárd Ft

 

Igényelhető támogatás:

1-500 millió forintig[1]

 

Támogatás intenzitás:

60-100%-ig

 

Kedvezményezettek (KSH besorolás alapján):

 

Vállalkozás (1, 2)[2]

Költségvetési szervek és költségvetési rend szerinti gazdálkodó szervek (3)[3]

Nonprofit szervezet (5, 6)[4]

Átmeneti és technikai besorolások (7,8,9)[5]

Különleges feltételek:

A pályázatok benyújtásához előzetes regisztrációra van szükség;

A pályázatok benyújtása legkorábban a meghirdetéstől számított 40. napot követően lehetséges;

Kizárólag kombinált projektek támogathatóak.

Pályázatok elbírálása:

 

folyamatos

Támogatható tevékenységek (energiahatékonyság):

 

Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése a felújításban érintett épület, épületek, vagy egymással érintkező épületekből álló épületcsoport egészén[6];

Intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése, illetve a vállalkozások nem termelési célú fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése;

Világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása.

Támogatható tevékenységek (megújuló energiafelhasználásra vonatkozó )

Napkollektor;

Biomassza;

Hőszivattyú;

Napelem.[1] Az elnyerhető támogatás összege minimum 1 millió, maximum 500 millió Ft lehet, vállalkozások esetében minimum 1 millió Ft, maximum 50 millió Ft alatti lehet.

[2] Kivéve mezőgazdasági szövetkezetek

[3] Kivéve képviselő-testületi hivatalok (nem tartoznak bele a polgármesteri hivatalok épületei), központi költségvetési irányító és költségvetési szervek

[4]Kivéve pártok, lakásszövetkezetek, olyan egyházi szervezet (55), mely nem tartozik a 2011. évi CCVI. törvény 7.§ (4) bekezdése szerinti Országgyűlés által elismert egyházhoz

[5]Kivéve megszűnt gazdálkodási forma (7.3), Egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység (8), Technikai kóddal rendelkezők (9)

[6] Utólagos hőszigetelés, nyílászáró csere, hővisszanyerő szellőzésAjánlatot kérek