Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-, valamint biometán-termelés

KEOP 4.4.0

Leírás „Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-, valamint biometán-termelés” elnevezésű konstrukció általános célja a kisebb környezeti terheléssel járó megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztése, ezen belül növelni a megújuló energiaforrásokon alapuló hő- és villamosenergia szerepét az összenergia felhasználáson belül és ezen keresztül csökkenteni a széndioxid kibocsátást. 
Típus vissza nem térítendő
Eljárás típusa egyfordulós
Keretösszeg (2011-13) 11,5 milliárd forint
Támogatás összege 1 millió - 1 milliárd
Támogatás mértéke 30-100%
Előleg van
Támogatható tevékenységek Napenergia alapú villamosenergia termelés, max. 500 kW teljesítményig
Biomassza-felhasználás kapcsolt hő és villamosenergia- termelésre
Vízenergia-hasznosítás
Biogáz-termelés és felhasználás
Geotermikus energia hasznosítása
Szélenergia-hasznosítás
Megújuló energiaforrások kombinálása 
Pályázhatnak Vállakozás
Költségvetési szerv
Nonprofit szervezet
Egyéb gazdasági szervezet
Valamint:
- Közoktatási feladatok ellátásában közreműködő intézmények: A 20/1997 II.13 Korm. rendelet alapján közoktatási intézménytörzs, OM azonosítóval  rendelkezik
- A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. Törvény 1. számú mellékletében felsorolt felsőoktatási intézmények
Amennyiben a pályázó önkormányzati társulás a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény szerint létrejött többcélú kistérségi társulásként, vagy a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16.§-ában,, illetve a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 10. §. (1) bek.-ben, illetve 10/A.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jogi személyiséggel rendelkezik a pályázatot a társulás nyújtja be
Jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak. 

Ajánlatot kérek